Contact Us

Home>About AMGS>Contact Us
  • 51767, Hanma Bldg 5F. 7, Gyeongnamdaehak-ro, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
  • + 82-55-249-2915
  • + 82-505-999-2125
  • doyng1215@daum.net/ sakimhsn1215@gmail.com (Do Yeong KIM)